HOLY SPIRIT BREAKTHROUGH LIFE

It’s here to stay! Het is hier, en het is hier om te blijven! Wat ‘het’ is, daar mag jij invulling aan geven. Maar.. maak ‘het’ heel groot! Er is een overduidelijke beweging van de Heilige Geest en dat vraagt actie van ons!